Elon Musk a jeho Tesla spustili skutečnou revoluci v osobní přepravě pomocí elegantních sportovních elektromobilů. Trochu ve stínu zůstaly úspěšné koncepty čistě užitkových elektromobilů, přitom to vypadá na jejich úspěch a zářivou budoucnost.

V segmentu užitkových automobilů, speciálně pak se zaměřením na typicky rozvozová vozidla ve městech, se elektromobily začínají čím dál více prosazovat také. Mnozí z jejich uživatelů totiž přišli na to, že se jim jejich provoz oproti klasickým automobilům se spalovacím motorem vyplatí.

Hlavním hlediskem pro výběr a pořízení užitkového vozidla je kombinace užitné hodnoty a finanční náročnosti pořízení vozu a jeho následného provozu. Tedy ve stručnosti zda vozidlo uveze to, co potřebuji odvézt či rozvézt, a kolik mě to bude v střednědobém výhledu stát celkem v součtu pořizovací ceny a následných nákladů. Finance jsou tak hlavním hlediskem, které při nákupu užitkového automobilu budoucí majitelé zvažují. Elektromobil díky nízkým provozním nákladům a malé poruchovosti je díky propočtům, které vracejí vyšší vstupní náklady zhruba na úrovni tří až čtyř let zpět, pro stále větší skupinu zájemců na trhu zajímavou variantou.

Velcí výrobci jako je Volkswagen nebo Nissan na to reagují a stávající nabídku užitkových elektromobilů plánují dále rozšiřovat, neboť zatím jejich nabídka není příliš široká. Aktuální poptávku po rozvozovém vozidle tak například velmi originálně vyřešila německá pošta – protože nenašla na trhu žádnou adekvátní variantu podle svých potřeb, přišla s vlastní verzí užitkového elektromobilu StreetScooter. Tento vůz vychází čistě z potřeb pošty – dost prostoru pro rozvoz balíků a dopisů, nízké náklady na provoz, bez emisí pro provoz v centrech měst, krátké trasy s mnoha zastávkami.To vše se německé poště vydařilo, a to tak dobře, že nejenom že provozuje více než tří tisíce těchto elektromobilů, ale řeší i poptávku ze stran dalších zájemců.