Budoucnost vodíkového pohonu spočívá v nákladní dopravě, kde by se převážení těžkých baterií spolu s nákladem na delší trasy nevyplatilo. Pro osobní přepravu je výhodnější čistě bateriový elektromobil vzhledem k účinnějšímu využití energie, bude-li k dispozici dostatek rychlých nabíječek.

Sériově vyráběné vodíkové elektromobily Toyota Mirai a Hyundai Nexo jsou spíše kuriozitou díky nedostatečnému pokrytí vodíkovými plnícími stanicemi, v případě ČR tristnímu. Jejich vybudování je mnohonásobně dražší, cena vodíku je v porovnání s elektřinou mnohem vyšší, jedinou úsporou je tak čas při plnění nádrže.

www.transportenvironment.org přinesl přehlednou tabulku, která srovnává efektivitu jednotlivých druhů paliv při přeměně na pohybovou energii. Jak se dalo očekávat (když necháme stranou dřevo nebo uhlí pro parní stroj), nejméně se vyplatí benzín vzhledem k méně účinnému spalování oproti dieselu, naprostá většina uložené fosilní energie se mění na teplo.

Podstatné je porovnání efektivity mezi bateriovým elektromobilem BEV a vodíkovým autem (které je v principu také elektromobilem, o něco složitějším). V tabulce se vychází z rozdílu energie na vstupu (solární, větrná, vodní, elektrárenská) a využité energie na výstupu, měřitelné například samotným elektromobilem (13 kWh na 100 km a podobně).

vodik-elektromobil-efektivita-ucinnost

Horní část tabulky bere v úvahu náklady na přípravu a skladování energetického média, v případě vodíku vyšší (32% oproti 6%). Dolní část se zaměřuje na využití v BEV nebo vodíkovém autě, které přichází o dalších 35%. Z původní porce energie zbyde tak jen 33% na pohyb vodíkového elektromobilu oproti 77% využitým pro přesun bateriového elektromobilu. Důvodem jsou i ztráty v procesu využití vodíku v samotném automobilu.

Údaje, vyznačené v tabulce žlutou barvou, uvádí předpoklad www.transportenvironment.org pro předpokládanou účinnost kolem roku 2050. Mezitím se nákladní doprava pomalu připravuje na částečný přechod k využití vodíkového pohonu, kde by vyšší poptávka po palivu měla působit na snížení jeho ceny, spolu s rozšířením sítě čerpacích stanic.