Při provozu na baterie se kromě aerodynamického odporu řeší i ztráty dané zahříváním baterie a další, málokdo ale uvažuje nad tím, nakolik ztrátový je automobil se spalovacím motorem a navíc v porovnání s elektromobilem.

Podle studie zadané Úřadem pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje pod ministerstvem energetiky USA, shrnuté v článku na Garaz.cz jsou rozdíly opravdu výrazné.

Zatímco elektromobil má:

  • 77 – 82% celkové účinnosti
  • 17% z toho díky rekuperaci
  • 16% ztrát při nabíjení
  • 4% nebo méně na napájení klimatizace, topení, světel atd.
  • 2,5% parazitické ztráty (především tření)

Kouřomobil je oproti němu velmi nezodpovědný:

  • až 62% jsou teplotní ztráty motoru a výfukového systému
  • až 72% jsou ztráty pístového motoru jako takového
  • 5 – 6% se ztratí v pohonném ústrojí
  • do 2% světla, topení, klimatizace a další
  • 4 – 6% parazitické ztráty (i čerpání oleje a paliva, tok vzduchu, startér)

Ve výsledku tak má automobil se spalovacím motorem účinnost jen mezi 16 – 25% energie.